Is féidir leat cleachtadh a dhéanamh le haghaidh an Tráth na gCeist atá ar siúl sa scoil ar an gCéadaoin! Bain triail as na ceisteanna seo a chum rang a ceathair suas le haghaidh Seachtain na Gaeilge.

Tráth na gCeist 2012

Scoil

 1. Cé’n mí a rinneamar an Chéad Comaoineach?
 2. Cé’n t-am a théimid abhaile ón scoil?
 3. Cé mhéad múinteoir atá sa scoil?
 4. Cé’n t-am a thosaíonn na ranga sa scoil
  seo?
 5. Cad is ainm don príomhoide nua atá I Scoil
  Mhuire?

Daoine    Cáiliúla

 1. Cé a bhuaigh X-Factor 2011?
 2. Cad is ainm don beirt “hosts” atá ar “I’m
  a celebrity, get me out of here”?
 3. Cad é an focal atá in easnamh? “I got the
  _______ like Jagger”
 4. Cé mhéad buachaill atá sa bhannaceoil “One
  Diirection”?
 5. Cé a chan an t-amhrán “I got a feeling”?

Bia agus Deoch

 1. Cé’n sort deoch nach bhfuil cead againn a
  ól sa scoil?
 2. Cé mhéad glasraí agus torthaí ba cheart
  duit a ithe gach lá?
 3. Cad is ainm don torthaí atá sa deoch
  Ribena?
 4. Cé’n sort bia a dhéanann Mr Tayto?
 5. Ainmnigh an dá toppings atá ar Píotsa
  Hawaiian.

Eolas    Ginerálta

 1. Cé’n bliain a d’oscail Scoil Mhuire?
 2. Cathain a bhfuil Lá Fhéile Pádraig?
 3. Ainmnigh Uachtarán na hÉireann.
 4. Cé mhéad stáít atá sa Stáite Aontaithe?
 5. Ainmnigh an Golfer is fearr sa domhain
  anois.

Cnámha

 1. Cá bhfuil an Ulna?
 2. Cá bhfuil an maxilla?
 3. Cad é an cnámh is mó sa chorp?
 4. Ainmnigh cnámh amháin atá sa chos.
 5. Cá bhfuil an Cranium?

Milseáín

 1. Cé’n dath atá ar an clúdach “Twirl”?
 2. Cé’n sórt  milseáin atá ana-chliste?
 3. Cé’n dath atá I lár an “Crunchie”?
 4. Ainmnigh an milseán ata ina chapall sa
  scannán “Toy Story”.
 5. Ainmnigh an barra seacláide atá I Spás.

Spórt agus Cluichí

 1. Ainmnigh  foireann cispheile ata sa MBA.
 2. Cé a bhuaigh an Champion’s League an blian
  seo caite?
 3. Sa bhlian 2010 ce a bhuaigh an Corn
  Domhanda?
 4. Cé a tháinig sa dara áit sa Corn domhanda
  an blain sin.
 5. Cad is ainm don Bainisteoir atá ar an
  foireann Rugbaí na h-Éireann?

Stair agus Tíreolas

 1. Ainmnigh an ceannaire a bhí ar Na Fianna.
 2. Ainmnigh na trí abhainn ar a bhfuil an
  t-ainm “NaTrí Deirfiúir.”
 3. Cé’n gaeilge atá ar “Dublin”?
 4. Cathain a bhí an “Battle of Clontarf”?
 5. Ainmnigh na sléibhte atá I Cíarraí.

Nádúr

 1. Cé’n dath ata ar “Leopard Sneachta”?
 2. Cá mbíonn moncaithe ina gcónaí?
 3. Ainmnigh dhá marsupials.
 4. Cé’n t-am a bhíonn an Ghráinneog ag
  fiach?
 5. Cathain a fheiceann tú Daffodils ag fás?

Ócáidí Speisialta

 1. Cé’n lá speisialta atá ar an 17ú Márta?
 2. Cad é an lá speisialta atá ar an 25ú Mí
  na Nollag?
 3. Cé’n data ar a bhfuil Oíche Shamhna?
 4. Cé’n lá speisialta ata ar siúl ar an
  chéad lá d’Fheabhra?
 5. Ainmnigh an Aoine atá roimh Domhnach Cásca

Teilifís.

 1. Cé’n caractair ar an teilifís atá buí
  agus atá ina chearnóg?
 2. Cad is ainm do deartháir Peppa?
 3. Cad is ainm don díneasár  buí atá sa chlár “Barney”?
 4. Ainmnigh an sagart atá sa Simpsons.
 5. Ainmnigh an robot atá sa chlár “Futurama”

Beidh na freagraí anseo níos déanaí sa seachtain!!!