13th Mar 2012

Céadaoin : Tráth na gCeist ag 1.15
( Wednesday) ( Quiz )

Déardaoin : Céilí : Naíonáin – Rang a hAon : 11.30
(Thurs.) ( Infants – 1st )

Céilí : Rang a Dó – Rang a Sé : 1.00
( 2nd – 6th )

Aoine : Ceolchoirm ar 11.00
( Fri. ) ( Concert)