Scríobh na dáltaí ó rang Mr. Roche scéalta beaga Gaeilge do na dáltaí sna ranganna níos óige. Tharraing siad pictiúra freisin agus ansin chruthaigh siad scannán gearra leis na scéalta agus na pictiúra. Bhain siad úsáid as ‘Photostory’ nó ‘iMovie’ chun iad a chruthú

Tá na scannán ar Scoil Mhuire TV anois! Féachaigí orthu anois!