12th Mar 2014

Beidh dhá chéilí ar siúl ar an Deardaoin (13ú Marta).
Ag 11.15 beidh na páistí ó rang naoináin shóisir go rang a dó ag damhsa sa halla.
Ag 1.15 beidh na páistí ó rang a trí go rang a sé ag glacadh páirt.

There will be two Céilís tomorrow (Thursday 13th March)
11.15am: Junior Céilí for Junior Infants to 2nd class
1.15pm: Senior Céilí for children from 3rd to 6th

Tá fáilte roimh chách.
Parents and grandparents are welcome along but you must bring your dancing shoes. Children should wear their school tracksuit and something green if they have it.